ANBI

Adresgegevens:

Christengengemeente

Populierenlaan 11a te Volendam

RSIN: 8181.64.104

Contactgegevens: Ton Tol, tel. 0299-364078 en Rob van Rossum, tel. 06-83679907

Bestuurssamenstelling:
Ton Tol en Rob van Rossum

Het beleidsplan tevens doelstelling: De Christengemeente organiseert wekelijks en incidenteel samenkomsten om met elkaar ons geloof te beleven door middel van erediensten, bijbelstudie, gebedsdienst en bijeenkomsten, zie ook onder: INFO/wat wij geloven

Het beloningsbeleid in de gemeente: Niemand in onze gemeente staat op ’n loonlijst.

Jaarverslag: 2020 en 2021 vanwege corona hebben wij 2 jaar geen samenkomsten meer gehad. de inkomsten en uitgaven laten dat ook zien. De jaarverslagen zijn nog niet behandeld tijdens de gemeenteavond, die in mei/juni gehouden zal worden.

Financiële verantwoording 2020

Bijdragen kerkleden € 5.970,-

Totale baten € 5.970,-

Vergoeding sprekers € 1.079,-

Zendingswerk € 5700,-

Huur Cultureel centrum € 999,-

lasten overige eigendommen € 312,-

lasten administratie (bank) € 175,-

totaal lasten € 8.275,-

resultaat – € 2.295,-

Financiële verantwoording 2021

Bijdrage kerkleden € 10.250,-

Totaal baten € 10.259,-

Vergoeding sprekers € 658,-

Zendingswerk € 5.750,-

Huur Cultureel Centrum € 1.261,-

Lasten overige eigendommen € 496,-

Lasten administratie (bank) € 181,-

Totaal lasten € 8.346,-

Resultaat € 1.904,-

Saldo sparen € 1.962,86