Bidstond mannen

Gebed is de as waar de Gemeente om draait.
Iedere donderdagavond om 20:00 uur worden er in de “Upperroom” gebedssamenkomsten gehouden voor mannen. Dit wordt in het algemeen als bijzonder goed ervaren.

U bent van harte welkom!