“de unieke eenheid in een huwelijk”

De Bijbelse norm als basis voor de eenheid in een huwelijk zoals God dat heeft bedoeld. Niet alleen ‘naast’ elkaar leven maar echt met elkaar leven. Wat betekent deze diepe eenheid. Het ontwikkelen en onderhouden van eenheid in een huwelijk is een uitdagende opdracht.  Het lijkt soms een onbereikbaar ideaal. De Bijbel geeft de weg en de middelen om deze uitdaging, met Gods hulp, met groeiend succes waar te maken.

Op weg naar een diepere eenheid ook op het gebied van de rol van man en vrouw binnen een huwelijk.

“De unieke eenheid in een huwelijk”.

  1. Gods blauwdruk voor het huwelijk. Zijn doel met het huwelijk.
  2. De plaats en positie van de man in het huwelijk. Zijn verantwoordelijkheden.
  3. De plaats en de positie van de vrouw in het huwelijk. Haar verantwoordelijkheden. 

Voor wie is het seminar bedoeld:

Voor alle echtparen in de gemeente die het belangrijk vinden om te investeren in hun relatie. Dus niet in de eerste plaats voor hen die problemen ervaren. Het is goed om regelmatig eens heel specifiek en diepgaand stil te staan bij je relatie. Wat gaat er goed en wat heeft wat meer aandacht nodig. Daar willen we middels dit gemeenteseminar aandacht aan besteden. Ook ongehuwden die meer willen weten over het huwelijk zijn natuurlijk van harte welkom.

 
Schermafbeelding 2013-11-05 om 22.07.21

Graag horen wij vóór 28 november a.s. of je wilt deelnemen. Dit kan door middel van een 

e-mailbericht aan: stucadoor@jackveerman.nl / een telefoontje of sms naar: 06-26070585 of het noteren van je naam op de aanmeldingslijst die op zondag op de tafel in de gemeente ligt. Diegenen die zich reeds hebben aangemeld hoeven dit uiteraard niet nogmaals te doen. 

Wanneer: zondag 2 Februari 2014

Spreker: Dirk de Boer (Centrum voor Pastorale Counseling)
Wanneer: zondag 2 Februari 2014
Tijdstip: 10.00 tot 14.00 uur (met lunchpauze, voor broodjes wordt gezorgd)

Waar: Cultureel Centrum