Wat wij geloven

●Wij geloven in de Bijbel als het onfeilbare woord van God.

●Wij geloven in een Enig God, die zich openbaart als Vader, Zoon en Heilige Geest.

●Wij geloven in vergeving en reiniging van zonden, door het kostbare bloed van Jezus Christus.

●Wij geloven in de waterdoop door onderdompeling,

●Wij geloven in de doop in de Heilige Geest

●Wij geloven in de genadegaven en bedieningen van de Heilige Geest

●Wij geloven in de kracht van de Heilige Geest, die de werkingen van het lichaam doodt en daardoor in staat stelt een geheiligd, overwinnend leven te leiden.

●Wij geloven in Goddelijke genezing van zieken op grond van het volbrachte werk van Jezus Christus.

●Wij geloven in bevrijding van gebondenen, op grond van de autoriteit van de naam van Jezus Christus, die alle macht heeft in hemel en op aarde.

●Wij geloven in de wederkomst van Jezus Christus als Rechter over levenden en doden, en in het eeuwige leven.

●Wij geloven in de noodzaak van het regelmatig vieren van het heilig avondmaal; verkondigende de dood des Heren, totdat Hij komt.